Serwis prowadzony przez: sójka & maciak
Publikacje » Inne »

Upadłość likwidacyjna czy układowa ?

Składający wniosek o ogłoszenie upadłości może żądać, aby sąd ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika (likwidacyjną) bądź upadłość z możliwością zawarcia układu (układową).


Naczelnym priorytetem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli upadłego w jak największym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane. Dlatego też obowiązkiem sądu jest ogłosić taką formę upadłości dłużnika, która daje największe szansę osiągnięcia tego celu. Konieczne tedy jest wszechstronne rozważenie całokształtu sytuacji dłużnika i jego przedsiębiorstwa, jak również określenie optymalnego rozwiązania mającego na celu zaspokojenie wierzycieli.Formularz kontaktowy
Imię i Nazwisko:
Adres e-mail:
   
Temat
Wiadomość
Orzecznictwo R & U
Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego wydane na podstawie art. 369 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego więcej »
autor: Sąd Najwyższy
Art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361)... więcej »
autor: Trybunał Konstytucyjny
Proponuje się, aby zmiana ustawy (art. 28) polegała na wprowadzeniu obowiązku wzywania wnioskodawcy... więcej »
autor: Senat